You are here

@mis ger dig tillgång till lab dygnet runt!

 

Registrera dig här för att skaffa ett @mis-konto!

 
Startsidan i @misMinimera felkällorna genom att använda @mis!

@mis är SYNLAB:s internetbaserade kommunikationsplattform för laboratorietjänster. Med hjälp av @mis hanteras såväl framtida provtagning som utvärdering av resultat – när som helst på dygnet. Som användare kan man själv planera sin provtagning, hantera elektroniska beställningar, styra rapporteringsrutiner såväl som fakturering och utskick av provtagningsmaterial, sätta larmvärden och passivt eller aktivt utvärdera dina resultat. @mis är ditt fönster till Europas bästa Laboratorier! Nedan kan du läsa om några av möjligheterna i @mis

 
Skapa och förändra provtagningsplaner

Med denna funktion kan du själv underhålla/lägga upp nya provtagningsplatser och analyspaket, samt namnge och koppla ihop dem i önskade kombinationer. Det ger dig bättre överblick, tillgänglighet och kontroll av dina analyser.

 
Beställning av prover

Via denna funktion ser du vilka prov som ska tas under en viss period, varpå det blir enklare att se till att personal med rätt kompetens finns tillgänglig vid varje provtagning. Det ökar kostnadseffektiviteten.

  
Larmfunktion

Du kan nu själv sätta dina larmgränser, samt välja att få larmet via e-post vid onormala värden. Efter att ha satt larmet enligt riktvärdena i de aktuella föreskrifterna slipper du bevaka analysresultaten – @mis meddelar minsta avvikelse.

 
Exportmöjligheter av data

Via @mis kan du själv ladda ner analysresultaten i olika format, som t ex Excel och Interlab, för export till din egen databas. Rapporterna kan skräddarsys så att uppföljningsmöjligheterna ökar, medan det egna manuella arbetet minskar.

 
Resultatmodul med avancerad sökmotor

@mis har en avancerad sökmotor som gör det enkelt att hitta bland analyserna. Provsvaren kan granskas i olika vyer, bl a sorterade per provplats, analys, eller med all detaljinformation. På så vis blir olika metoder för samma analys jämförbara. Ytterligare finesser är att analysdata uppdateras kontinuerligt och att varje sökning kan sparas och återanvändas. Smart och tidsbesparande!

 
Provfaktahantering

I nya @mis kan du lätt och säkert lägga till fler provfakta på rapporten än vad beställningsetiketten rymmer.

 
Administrera kunddata

Nu kan du själv ändra uppgifterna för allt från faktura och rapportadress till provplats, vilket ökar säkerheten och minskar all icke-digital administration.

Är du inte redan @mis-användare och tycker @mis låter intressant? Registrera dig då här för att skaffa ett @mis-konto!