You are here

SYNLAB Medilab

Undersökning och utredning av symtom och besvär innefattar ofta provtagningar av olika slag. Det kan vara t ex blodprover, urinprover, prover från näsa och svalg, biopsier och punktioner.

Medilab har ett flertal närlaboratorier i Stockholm och Uppsala dit du som patient kan komma för blodprovtagning utan tidsbeställning. Proverna analyseras sedan på närlaboratoriet eller vid vårt centrallaboratorium i Täby, Stockholm. Där finns avdelningar inom Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk patologi och cytologi.

Besök vår externa hemsida för att få mer information